htaccess thay đổi phiên bản PHP đang sử dụng

23:23
htaccess thay đổi phiên bản PHP đang sử dụngXin chào các bạn! Hôm nay, Ngọn Hải Đăng xin giới thiệu đến các bạn chức năng thay đổi phiên bản PHP đang sử dụng bằng cách dùng tệp .htaccess. Bài viết và mức độ ở mức cơ bản, mọi ý kiến vui lòng để lại ở bình luận bên dưới nhé!

# Chuyển sang PHP 4.4:
AddHandler application/x-httpd-php4 .php .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.0:
AddHandler application/x-httpd-php5 .php .php5 .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.1:
AddHandler application/x-httpd-php51 .php .php5 .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.2:
AddHandler application/x-httpd-php52 .php .php5 .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.3:
AddHandler application/x-httpd-php53 .php .php5 .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.4:
AddHandler application/x-httpd-php54 .php .php5 .php4 .php3

# Chuyển sang PHP 5.5:
AddHandler application/x-httpd-php55 .php .php5 .php4 .php3Ngoài cách dùng trên, còn nhiều cách khác, Ngọn Hải Đăng sẽ bổ sung ở các bài viết sau! Cảm ơn các bạn!